Joyce heeft een prettige kalme energie. Ze kan goed luisteren en aandacht geven. Daardoor geeft ze ruimte en vertrouwen om o.a. je familiesysteem te bespreken. Ze is ook doortastend en vraagt door om bij de essentie te komen. Ik heb Joyce ervaren als een professionele coach en ben met een helder beeld en rustig gevoel over mijn gezin van herkomst de coachsessies uitgelopen. Merci!

Saskia Zzp’er

Ik heb Joyce ervaren als een sensitieve en betrokken coach. Ze observeert en luistert goed en kan daardoor goed anticiperen op wat nodig is voor de coachee. Door een grote variëteit aan opdrachten, oefeningen – waarbij ook veel aandacht is voor de gevoelskant, heeft het mij mooie en verhelderende inzichten geleverd.

Veerle, 29 jaar
Beleidsmedewerker

Joyce is een hele fijne rustige coach. Ze stelt precies de goede vragen op het goede moment, zodat je zelf al antwoordend tot inzichten komt die je verder kunnen helpen. Ze bedenkt dus niet zelf de oplossing, maar coacht je naar zelfinzicht. Daarbij laat ze je ook reflecteren op hoe het nu is en wat je daar nu eigenlijk echt van vindt en wat je tegenhoudt om bepaalde stappen nu te nemen.

Karin, 45 jaar
Jurist

Joyce is een coach die écht naar je luistert, ze heeft daarbij ook een scherp gevoel voor de non-verbale communicatie. Daarover geeft ze je handvatten waarmee ze je op weg helpt in de voor jou juiste richting.

Janco, 46 jaar
Projectleider

Ik heb Joyce leren kennen als een integer en liefdevol mens. Ze stelt de juiste vragen die nodig zijn om je eigen overtuigingen en patronen bloot te leggen. Dit doet zij vol overgave en passie. Ik heb ervaren dat ik zelf regie voer over mijn eigen leven en dromen omzet naar de realiteit. Joyce laat, door de juiste vragen te stellen, licht schijnen op datgene wat ik zelf nog niet kon zien, en op wat mij nog in de weg stond, om mijn dromen waar te maken. Ik kan haar van harte aanbevelen als begeleidend coach op jouw innerlijke reis.

Natasja, 50 jaar
Staffunctionaris