Joyce creëert een veilige omgeving waarin sprake is van wederzijds respect. Er is geen goed of fout, alles mag er zijn, IK mag er zijn. Ik moest voor mezelf een bepaalde keuze maken om in balans te blijven op het gebied van werk en privé. Joyce gaf me net dat zetje om goed naar mezelf te luisteren en de vicieuze cirkel te doorbreken. Ik kon beter relativeren en ging de aangeboden oefeningen toepassen in de praktijk. Het bracht mij kennis, bewustwording van mijn waarden en verschillende inzichten, waardoor ik het roer kon omgooien op werkgebied. Nu doe ik werkzaamheden die bij mij passen en energie geven.

Anoniem
Werkzaam in het onderwijs

Joyce heeft een prettige kalme energie. Ze kan goed luisteren en aandacht geven. Daardoor geeft ze ruimte en vertrouwen om o.a. je familiesysteem te bespreken. Ze is ook doortastend en vraagt door om bij de essentie te komen. Ik heb Joyce ervaren als een professionele coach en ben met een helder beeld en rustig gevoel over mijn gezin van herkomst de coachsessies uitgelopen. Merci!

Saskia Zzp’er

Ik heb Joyce ervaren als een sensitieve en betrokken coach. Ze observeert en luistert goed en kan daardoor goed anticiperen op wat nodig is voor de coachee. Door een grote variëteit aan opdrachten, oefeningen – waarbij ook veel aandacht is voor de gevoelskant, heeft het mij mooie en verhelderende inzichten geleverd.

Veerle
Beleidsmedewerker

Joyce is een hele fijne rustige coach. Ze stelt precies de goede vragen op het goede moment, zodat je zelf al antwoordend tot inzichten komt die je verder kunnen helpen. Ze bedenkt dus niet zelf de oplossing, maar coacht je naar zelfinzicht. Daarbij laat ze je ook reflecteren op hoe het nu is en wat je daar nu eigenlijk echt van vindt en wat je tegenhoudt om bepaalde stappen nu te nemen.

Karin
Jurist

Joyce is een coach die écht naar je luistert, ze heeft daarbij ook een scherp gevoel voor de non-verbale communicatie. Daarover geeft ze je handvatten waarmee ze je op weg helpt in de voor jou juiste richting.

Janco
Projectleider

Ik heb Joyce leren kennen als een integer en liefdevol mens. Ze stelt de juiste vragen die nodig zijn om je eigen overtuigingen en patronen bloot te leggen. Dit doet zij vol overgave en passie. Ik heb ervaren dat ik zelf regie voer over mijn eigen leven en dromen omzet naar de realiteit. Joyce laat, door de juiste vragen te stellen, licht schijnen op datgene wat ik zelf nog niet kon zien, en op wat mij nog in de weg stond, om mijn dromen waar te maken. Ik kan haar van harte aanbevelen als begeleidend coach op jouw innerlijke reis.

Natasja
Staffunctionaris