Van baan wisselen, verhuizen of een relatie beëindigen. Vaak neem je bewust afscheid.

Je verstuurt de laatste mail aan collega’s. Je loopt voor de laatste keer door je vertrouwde huis. Je hebt de laatste ontmoeting en woorden.

Momenten met emoties zoals opluchting, blijdschap, verheugen op, maar ook verdriet, weemoedig naar wat was, spanning of angst voor het nieuwe in het leven. Je beseft dat je dit achter moet laten voor het nieuwe en verlangt naar de toekomst. Je pakt je moed vast… én… je zet die stap.

Ergens onderweg blijkt het moeizaam te lopen. Je wil volledig gaan voor het nieuwe, maar iets weerhoud je. Na enige tijd en nodige moeite heb je jouw draai nog niet gevonden. Het stroomt niet. Ook al heb je bewust afscheid genomen. Het wil je nog niet lukken om het nieuwe vrij vorm te geven. Er is een ander afscheid nodig; een innerlijk afscheid met ruimte voor alles wat (on)gevraagd gegeven en gekregen is.

Om ons heen zijn overal ‘systemen’. Systemen zijn bijvoorbeeld je huidige en vorige relaties, je werk, een opleiding, maar ook een sportclub of vereniging. Met al deze systemen ben je bewust en onbewust verbonden. Wanneer je vanuit het systemisch denken nog (onbewust) verbonden bent aan een oud systeem, kun je je niet volledig verbinden aan het nieuwe.  

Nog verbonden zijn, gebeurt vaker dan we denken. Verbonden aan een eerdere werkgever, collega, partner en soms zelfs een landstreek. Soms laat je onbedoeld wat (moois) achter in een oud systeem zoals je passie, status of een grote liefde. Dit belemmert je om het nieuwe te omarmen. Systemische vragen kunnen jezelf weer vrij maken, zodat jouw potentieel opnieuw kan stromen.

Wat is gegeven? Wat mag blijven? Wat heb je gekregen en moet je nog ‘nemen’? Wat moet worden teruggenomen?

Alleen door het oude systeem en de oude relatie écht te verlaten ontstaat er ruimte voor een nieuwe échte verbinding.

De herfst nodigt uit om stil te staan bij het oude, aan alles wat nog onbewust verbonden is zoals een spinnenweb in het gras dat door de dauw plots zichtbaar wordt. Bewustwording en gezien worden, zodat er alle ruimte komt voor het nieuwe.

(geïnspireerd door Bert Hellinger Instituut Nederland)

Systemische groet,

Joyce van Drunen