‘Energie volgt de aandacht.’ Een zin uit mijn Qigong lessen.

Ik herinner me drukke tijden als projectleider in een dynamische omgeving waar veel gebeuren moest. Het gaf een kick om telkens weer een stap verder te zijn. Maar dat bereiken kostte tijd. Tijd die ik probeerde in te halen op de fiets naar Qigong les. Hard trappen vanuit werk en niet langs huis, want anders haalde ik het niet.

Zelfzorg

De les was belangrijk voor me. Het was een moment van zelfzorg, waarvan ik wist dat ik het nodig had. Toch werd het regelmatig krap door mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel en moeite om voor mezelf te kiezen. Gejaagd en bezweet kwam ik dan binnen.

Meestal duurde het een poos voordat ik kon zakken in mijn lichaam en stevig op de grond stond. Langzaam werd ik méér dan een overijverig actief hoofd met gedachten en (werk)doelen. Het getouwtrek tussen mijn hoofd – dat alles goed wilde doen en de controle wilde houden – versus de rest van mijn lichaam, dat ook iets van mij wilde, werd minder. Door het vertragen kwam er rust, waardoor ik kon opmerken waar in mijn lichaam spanning en pijnlijke plekken waren.

Aandacht als sleutel

Er kwam ruimte voor emoties die passeerden en het bracht nieuwe energie. Met de aandacht voor het lichaam kwam ik in contact met mijn gevoelens, behoeften en verlangens. In de woorden van Eckhart Tolle uit De kracht van het Nu: ‘Aandacht is de sleutel tot transformatie.’ Ik hoorde en luisterde steeds beter naar wat mijn hele lichaam mij te vertellen had en niet alleen wat mijn hoofd (het denken) wilde en gepast vond. Mijn onrust, innerlijke tegengestelde gevoelens en twijfels werden minder. Met de jaren ging ik beter ‘in mijn vel zitten’.

Eigen wijsheid

Psycholoog Annet van Laar omschrijft in haar handboek over lichaamswijsheid Van binnen weet je alles ‘Het ‘goed in je vel zitten’ als weten dat je de juiste koers vaart (hoofd), vanuit vreugde en voldoening (hart) en het leveren van de juiste inspanning (buik). Inspiratie, levensvreugde en kracht wonen in het lichaam.’ Zij ziet hoofd, hart en buik als een drie-eenheid en schets dit kort als volgt:

Het hoofd is het centrum van denken met intuïtieve informatie die gericht is op de toekomst. Diens kwaliteiten zijn wijsheid, visie en inspiratie.

Het hart is het centrum van voelen met zintuigelijke informatie en is gericht op het hier en nu. De kwaliteiten die vrijkomen als naar het hart geluisterd wordt, zijn levensvreugde en compassie.

De buik is het centrum van het handelen en is gericht op het verleden. Het bevat instinctieve informatie. Als de buik mee doet dan brengt het de kwaliteiten zekerheid en veiligheid.

Samen vormen ze je eigen wijsheid die je kunt benutten als innerlijk kompas voor het leven.

Wandelend hoofd

We zijn in het dagelijkse leven vaak een wandelend hoofd met al onze gedachten. Onze aandacht en energie gaat vooral naar dat deel van ons lichaam (het verstand) en naar de buitenwereld. Daar kunnen we ver mee komen. Realiseer je dat er nog meer delen van het lichaam zijn met waardevolle informatie en kwaliteiten, zeker op de momenten dat je het niet weet, vastloopt of als je meer uit jezelf wil halen. Om meer potentieel te ontwikkelen, is het belangrijk dat je de drie-eenheid hoofd, hart en buik betrekt. In mijn (systemisch) coaching maak ik gebruik van deze lichaamswijsheid.

Het contact met mijn lichaam bracht mij innerlijke rust, stabiliteit en meer vertrouwen. Van grote waarde en iets wat blijvend mijn aandacht nodig heeft voor het goed in mijn vel zitten.

Wil jij dit ook en kan je daar hulp bij gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op.

Innerlijke groet,

Joyce van Drunen